To podstatné z mého života

Především jsem od šesti let občanem východních Čech, konkrétně Hradce Králové, který jsem až na studium vysoké školy a kratšího pracovního angažmá po jejím ukončení neopustil. 
Vystudovaný ekonom a politolog, táta dvou skvělých kluků, manžel, syn... tuto a další role zastávám. 
Manažer znalý prostředí veřejných subjektů, problematiku investic, veřejných zakázek, financí a daní. 
Aktivní v občanské i politické rovině, člen Finančního výboru města Hradec Králové, Komise pro majetek a komise místní samosprávy Malšovice. 
Zajímá mne rozvoj státu i regionů, avšak nejen ten ekonomický. Jistě, ten je klíčový, aby měli lidé práci a vydělané peníze jim umožňovaly volnočasové vyžití - sportovní či kulturní, procházky v lese či cokoli dalšího, po čem touží. 

Nyní krátce o mně:
 • narodil jsem se v Ostrově, který se tehdy jmenoval Ostrov nad Ohří, do Hradec Králové jsme se přestěhovali, když mi bylo šest let, 
 • absolvoval jsem zde základní i střední školu (Gymnázium Boženy Němcové) a nastoupil na Vysokou školu ekonomickou v Praze; protože mě bavila matematika a jazyky, zvolil jsem Fakultu mezinárodních vztahů, 
 • po jejím ukončení v roce 1998 mě měla čekat roční povinná vojenská docházka, kterou jsem se však rozhodl nahradit rok a půl trvající civilní službou, 
 • v jejím průběhu jsem začal studovat a o osm let později také dokončil studium mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, 
 • při studiu jsem měl samozřejmě řadu brigád, většinou letních (mytí vagonů v železničním depu, trhání třešní v Libčanech, různé pomocné stavební práce),
 • no a potom jsem už nastoupil do první opravdové práce, kterou bylo mé tříleté pražské angažmá v Parlamentním institutu Kanceláře Poslanecké sněmovny; kromě skvělého týmu to byla hodně zajímavá práce, poskytovali jsme služby oběma komorám Parlamentu a byli jsme jakýmsi odborným zázemím poslancům i senátorům, a to zejména v oblasti evropského práva - já měl na starosti mj. vnitřní trh EU, hospodářskou a měnovou unii a další otázky, 
 • s manželkou jsme se po třech letech rozhodli vrátit do našeho města, kde jsem vyhrál výběrové řízení na pozici kvestora Univerzity Hradec Králové, a strávil v ní téměř 15 krásných let, během nichž jsme spolu s kolegy: 
  • zajišťovali kompletní chod univerzity od účetnictví, daní, personální agendy až po úklid, 
  • koordinoval jsem práci šesti útvarů s celkem 90 zaměstnanci, 
  • podařilo se nám realizovat velké i menší investiční akce - mezi ty větší patří výstavba dvou univerzitních pavilonů naproti Fakultní nemocnici v Hradci Králové nebo oprava fasád a výměna oken v památkově chráněných budovách na náměstí Svobody, celkem jsme investovali zhruba 1,5 miliardy, 
 • před třemi lety jsem se rozhodl z univerzity odejít a nechat prostor někomu novému - odešel jsem v dobrém, agendu předal svému nástupci a univerzitě stále fandím, s řadou kolegů se dosud vídáme a jsme přáteli, 
 • po odchodu z UHK jsem zvolil pozici manažera projektu tehdy vznikajícího Centra přírodovědného vzdělávání, jež mělo vzniknout v prostorách bývalé základní školy na nábřeží u Labe, a jehož náklady měly být hrazeny z fondů EU; jelikož však Magistrát města vypsal příliš pozdě výběrové řízení na projektanta, a jelikož vybraný subjekt nakonec odmítl podepsat smlouvu o dílo, bylo zjevné, že se projekt nepodaří dokončit v termínech stanovených pro čerpání prostředků EU, a ten byl tak bohužel ukončen; jen dodám, že nelituji tohoto svého angažmá, mrzí mne spíše, že tato aktivita, kterou známe např. z Liberce (IQLandia) či jiných krajských měst, a jež je vítanou turistickou poznávací destinací, v tom našem nebude. 
 • nyní již více než dva roky působím jako vedoucí správního oddělení na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové, život mne tak vrátil do akademického prostředí. 

Já sám mám dostatek energie, a proto poukud mám trochu času, chodím běhat (většinou do hradeckých lesů), rád si vyjedu na bruslích či na kole, a nebo se jdu jen tak projít, odpočinout si a srovnat myšlenky. Mně to tak funguje. Přitom jsem buď s přáteli, a nebo si poslechnu poslední dobou u mne čím dál oblíbenější rozhlasové hry z archívu Českého rozhlasu či odjinud.