KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality O dotacích Agrofertu věcně a bez emocí
Zpět

O dotacích Agrofertu věcně a bez emocí

Přidáno 28. 6. 2021
Ilustrační foto
Dotace EU či státu se čerpají v rámci schválených programů, jež uvádějí kompletní podmínky; zejména tedy kdo může žádat a na co a za jakých podmínek lze dotace čerpat. Obvykle mívají dokumentace takových programů stovky i tisíce stran. U každého takového programu je přitom dáno, z jakých zdrojů budou náklady na něj hrazeny. Může jít o výhradně české veřejné rozpočty (kapitoly ministerstev apod.) a nebo o tzv. peníze z fondů EU (pozor, fondů je několik) a v tomto případě jde téměř vždy o vícezdrojové financování - např. 85% EU, 5% státní rozpočet a 10% vlastní zdroje příjemce.
Procesně to tedy funguje jak si každý snadno představí: někdo podá žádost, řídící orgán (většinou ministerstvo) ji posoudí a vydá rozhodnutí o financování projektu, jehož součástí jsou všechny podmínky čerpání zahrnující oddělené účetnictví, férová výběrová řízení a mnoho dalších.
Příjemce pak zahájí realizaci projektu, přičemž jeho financování může být různé. Většinou poskytuje ministerstvo zálohy ze státního rozpočtu, z nichž jsou náklady hrazeny, a ve stanovených časových milnících (třeba každých 6 měsíců) zpracovává příjemce monitorovací zprávu, kde doloží všechny výdaje, výběrová řízení a popíše co se v projektu stalo.
Ministerstvo pak dává výdaje projektu k tzv. certifikaci Evropské komisi, která je opět prověří a v případě souhlasu uhradí českému státu; tento krok je tedy již pouze mezi ČR a EU. Pokud EK nalezne nesoulad, výdaje neproplatí. Ministerstvo může kdykoli přijít na kontrolu nebo ji provést na dálku; právo kontroly mají další orgány jako je NKÚ, FÚ, ÚOHS... kontrola může přijít i mnoho let po ukončení čerpání.
A jsme u toho: pokud kdykoli v průběhu nebo po konci projektu najde kontrolní orgán jakékoli pochybení a porušení pravidel, zastaví čerpání nebo zkrátí dotaci a věc předá k šetření FÚ nebo UOHS. Tedy, pokud má ministerstvo pochybnost (ano, stačí pochybnost), raději peníze nevydá, neboť se vystavuje riziku, že je později českému státu neproplatí Komise. Zažil jsem několik situací, kdy MŠMT po zjištění formálního (!) pochybení zkrátilo dotaci, a než stačil FÚ rozhodnout, projekt skončil a nedomohli jsme se ničeho.
Pokud tedy jakýkoli subjekt porušil pravidla programu, musí po něm žádat ministerstvo jejich vrácení, a to na základě finanční kontroly.
Přehnaná tvrdost nebo jen opatrnost? Mysleme si o tom cokoli. Avšak toto je postup, který je běžný u veřejných peněz, a jelikož platí rovnost před zákonem, předpokládám, že toto základní pravidlo platí i v případě dotačních pravidel.